Med et åbent sind kan du følge dit hjerte og opnå hvad du virkelig ønsker!

Hvad er Life Coaching?

Life Coaching handler om at hjælpe mennesker med selv at finde svar og løsninger.
Denne form for coaching tager i høj grad udgangspunkt i den humanistiske psykologi. Tanken her er bl.a. at alle mennesker har potentialer som kan udvikles. Alle mennesker har mulighed for at ”realisere sig selv”.

Oplever du utilfredshed i dit liv, fordi du synes, at du ikke får brugt dine ”talenter” godt nok, kan Life Coaching hjælpe dig til at du udfolder dine muligheder i livet.
Life Coaching handler om at skabe balance mellem menneskers ydre og indre virkelighed (indre virkelighed forstået som bl.a. vores tanker, følelser og fremtids-drømme).

Gennem et coachingforløb kan du opnå bevidsthed om hvordan du f.eks. prioriterer i livet sat overfor hvad der inderst inde er vigtigt for dig. Måske har du brug for et skub til at tage mere ansvar for din måde at leve på.
Life Coaching tager udgangspunkt i nutiden og inddrager hele livet: Vores privatliv hænger sammen med vores professionelle liv i en helhed.

Gennem fremadrettet coaching kan du sætte dig mål om hvordan du skaber en hverdag med bevidst balance mellem dit private og professionelle liv.